Wydawca treści Wydawca treści

Rejestr danych osobowych

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że osobą prowadzącą Rejestr zbioru danych osobowych jest Cezary Sadowski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Telefon kontaktowy: +48 509 793 242 (w godzinach 8-20)

e-mail: cezary.sadowski@jtc.com.pl

Sposób udostępniania: dane podlegają udostępnieniu zgodnie z par. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji i rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).