Wydawca treści

Mała retencja nizinna

Mała retencja nizinna w Nadleśnictwie Kalisz.

W 2007 roku Nadleśnictwo przystąpiło do projektu ,,Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Do realizacji zostało zakwalifikowanych 14 zadań polegających na budowie zbiorników retencyjnych i zastawek na kwotę 555,8 tys. zł. Do października 2012 roku wykonane zostały wszystkie zbiorniki.

 

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało beneficjentem kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Planowany okres realizacji to lata 2016-2022.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie