Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikających z założeń „Polityki Leśnej Państwa” przyjętej w 1997 roku i „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych” przyjętych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.


Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu:
•    przybliżenie i upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
•    odpowiedniego i racjonalnego korzystania z wszystkich funkcji lasu,
•    budowanie zaufania dla działalności zawodowej leśników, zainteresowanie społeczeństwa pracami prowadzonymi w lesie przez leśników,
•    uświadomienie konieczności zachowania naturalnych warunków dla całego lasu.


Edukacja leśna prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych nadleśnictwa i w oparciu o istniejąca infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działań edukacyjnych zarówno podmiotom z poza Lasów Państwowych jak i pracownikom Służby Leśnej.
Głównym sposobem prowadzenia edukacji leśnej są bezpośrednie spotkania z leśnikami w lesie. W trakcie takich spotkań pracownicy nadleśnictwa starają się przekazać wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych naszego terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej, itp.

W okresie zimowym lekcje prowadzone są w salce edukacyjnej Leśnego Centrum Edukacyjnego Las Winiarski. W ramach zajęć przedstawiane są prezentacje poruszające aktualne zagadnienia związane z lasem. Salka, z powodu ograniczonej liczby miejsc, może pomieścić maksymalnie grupę do 30 uczestników. Prosimy zatem mieć to na uwadze przy rezerwacji zająć w ramach zielonych lekcji. 

Chcąc skorzystać z naszej oferty edukacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Patrycją Mikołajczyk - tel. 696 419 764, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zgłoszenia pisemne prosimy wysyłać na adres: kalisz@poznan.lasy.gov.pl