Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
62 766 44 40
62 7664446

Szałe, ul. Kaliska 195

62-860 Opatówek

 

Bieżące rachunki podstawowe

 BZ WBK S.A.      95 1090  1128 0000 0000 1201 5663
 
 PKO BP       13 1020 2212 0000 5702 0081 4061

 
 
 NIP: 618-00-49-470

Nadleśniczy
Wiesław Chojnacki
62 766 44 40
Zastępca Nadleśniczego
Łukasz Wyrzykowski
62 766 44 40
Główny Księgowy
Elżbieta Dominiak
62 7538222
Sekretarz
Jan Niedźwiedź
62 7510456

Pion Nadleśniczego

Łukasz Wyrzykowski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 62 7664440
Jarosław Turowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 62 7538223
Elżbieta Dominiak
Główny Księgowy
Tel.: 62 7538222
Jan Niedźwiedź
Sekretarz
Tel.: 62 7510456
Wiesława Kmiecik
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 62 7538228
Sławomir Ślusarski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 62 7510451
Mirosław Michalski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 62 7510450

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Małgorzata Hadryś
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 62 7538225
Zbigniew Hudzia
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 62 7510455
Ilona Witasiak
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 62 7538224
Maciej Sip
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania, sprzedaży drewna i BHP
Tel.: 62 7538226
Rafał Miklas
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 62 7538229
Henryk Jarecki
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych
Tel.: 62 7510458
Natalia Zefert
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej
Tel.: 696 419 764

Pion Głównego Księgowego

Marta Kozdęba
Referent ds. finansowo-księgowych
Dorota Juszczak
Starsza Księgowa
Tel.: 62 7510454
Patrycja Roźmiarek-Lisiecka
Starszy Referent ds. finansowo-księgowych
Malwina Witek-Budzik
Księgowa
Tel.: 62 7510452

Pion Sekretarza

Karol Klimczak
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych
Tel.: 62 7510457
Tomasz Górski
Starszy Specjalista ds. informatyki
Tel.: 62 7510459
Sławomir Gałyga
Kierowca
Tel.: 62 7538227
Paulina Bangrowska
Sekretarka
Tel.: 62 7664440