Asset Publisher

Rejestr danych osobowych

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że osobą prowadzącą Rejestr zbioru danych osobowych jest Szymon Matylla, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Telefon kontaktowy: +48 501 488 459 (w godzinach 8-20)

e-mail: szymonmatylla@jtc.com.pl

Sposób udostępniania: dane podlegają udostępnieniu zgodnie z par. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji i rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).