Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikających z założeń „Polityki Leśnej Państwa” przyjętej w 1997 roku i „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych” przyjętych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.