Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kalisz prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyróżniamy trzy kierunki sprzedaży:
•    Pula ofertowa – drewno przeznaczone do sprzedaży na umowy dla zakładów przetwarzających surowiec drzewny.
•    Pula detaliczna – drewno przeznaczone do sprzedaży dla odbiorców indywidualnych (osób fizycznych) oraz firm.
•    Pula potrzeb własnych – drewno przeznaczane na potrzeby własne nadleśnictwa (deputaty, słupki grodzeniowe itp.).


Nadleśnictwo Kalisz posiada w stałej ofercie handlowej drewno opałowe:

  • liściaste (dąb, akacja, buk, jesion, grab, dąb czerwony) - w cenie 150,00 zł/m3 netto (162,00 zł/m3 brutto),
  • liściaste (brzoza, olcha, klon) - w cenie 130,00 zł/m3 netto (140,40 zł/m3 brutto),
  • liściaste (pozostałe) - w cenie 105,00 zł/m3 netto (113,40 zł/m3 brutto),
  • iglaste - w cenie 105,00 zł/m3 netto (113,40 zł/m3 brutto).

Sprzedaż choinek


W ramach ubocznego użytkowania lasu nadleśnictwo pozyskuje na zaopatrzenie lokalnego rynku choinki oraz stroisz świerkowy z cięć pielęgnacyjnych i pozycji zrębów zupełnych. W ostatnich latach daje się zauważyć spadek zainteresowania zakupu tych sortymentów.

 

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Kalisz prowadzi corocznie wiosną sprzedaż sadzonek drzew i krzewów leśnych ze szkółki leśnej w Brzezinach ul. Kordeckiego 4.

Sprzedaż prowadzi leśniczy Józef Skoczylas  w dni robocze w godzinach od 8.00  do 13.00 -  tel. (62) 7698030.