Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
62 766 44 40
62 7664446

Szałe, ul. Kaliska 195

62-860 Opatówek

 

Bieżący rachunek podstawowy

 
 PKO BP       13 1020 2212 0000 5702 0081 4061
 
 
 NIP: 618-00-49-470

Nadleśniczy
Szymon Lis
62 766 44 40
Zastępca nadleśniczego oraz rzecznik prasowy
Łukasz Wyrzykowski
62 766 44 40
Główny księgowy
Elżbieta Dominiak
62 7538222
Sekretarz
Jan Niedźwiedź
62 7510456
Inżynier nadzoru
Jarosław Turowski
62 7538223

Pion Nadleśniczego

Łukasz Wyrzykowski
Zastępca Nadleśniczego
phone-abbreviation: 62 7664440
Elżbieta Dominiak
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 62 7538222
Jan Niedźwiedź
Sekretarz
phone-abbreviation: 62 7510456
Joanna Zalejska-Niczyporuk
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 62 7538228
Sławomir Ślusarski
Komendant Posterunku Straży Leśnej, Starszy Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 62 7510451
Mirosław Michalski
Starszy Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 62 7510450

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Małgorzata Hadryś
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i ochrony przeciwpożarowej
phone-abbreviation: 62 7538225
Zbigniew Hudzia
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
phone-abbreviation: 62 7510455
Ilona Witasiak
Specjalista ds. marketingu
phone-abbreviation: 62 7538224
Maciej Sip
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania, sprzedaży drewna i BHP
phone-abbreviation: 62 7538226
Rafał Miklas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 62 7538229
Henryk Jarecki
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych
phone-abbreviation: 62 7510458
Beata Kątna
Specjalista SL ds. Edukacji Leśnej
phone-abbreviation: 62 7510461

Pion Głównego Księgowego

Marta Kozdęba
Referent ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 62 7510452
Dorota Juszczak
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 62 7510454
Patrycja Roźmiarek-Lisiecka
Starszy Referent ds. finansowo-księgowych
Malwina Witek-Budzik
Księgowa
phone-abbreviation: 62 7510453

Pion Sekretarza

Karol Klimczak
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 62 7510457
Tomasz Górski
Starszy Specjalista ds. informatyki
phone-abbreviation: 62 7510459
Sławomir Gałyga
Kierowca
phone-abbreviation: 62 7538227
Paulina Bangrowska
Sekretarka
phone-abbreviation: 62 7664440
Patrycja Molka
phone-abbreviation: 62 7664440