Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do rezerwatu Olbina

Nadleśnictwo Kalisz z przykrością informuje o konieczności zamknięcia ścieżki dydaktycznej w rezerwacie przyrody Olbina. 

Przypomnijmy:

Rezerwat Olbina został powołany do życia Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska jodły na północnym krańcu jej naturalnego zasięgu.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla tego rezerwatu jest Rozporządzenie nr 32/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olbina”. Jako cel ochrony podaje ono zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych populacji jodły pospolitej na północnym krańcu jej naturalnego zasięgu oraz ekosystemów borów mieszanych z całym bogactwem siedlisk i różnorodnością biologiczną.  

Od dnia 18 lutego 2008 roku obowiązuje Rozporządzenie nr 11/08 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olbina”.

Jednym ze sposobów na promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu i kształtowanie akceptacji dla stosowanych metod ochrony wśród członków społeczności lokalnej, było utworzenie  ścieżki dydaktycznej biegnącej przez rezerwat. Na ścieżce umieszczone zostało kilka tablic edukacyjnych. Ścieżka przez wiele lat swojego istnienia, wykorzystywana była zarówno przez zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, które zwiedzały rezerwat z przedstawicielami Lasów Państwowych, jak i turystów indywidualnych poruszających się po rezerwacie samodzielnie.     

 

W chwili obecnej blisko dwustuletnie sosny i jodły tworzące I piętro drzewostanu, majestatycznie górujące nad młodym pokoleniem jodłowym, znajdują się w bardzo słabym stanie zdrowotnym. Wzdłuż ścieżki dydaktycznej znajdują się drzewa wykazujące oznaki zamierania, pochylone nad ścieżką, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po tej ścieżce. Są to naturalne procesy dojrzewania i zamierania drzewostanu w wieku około 200 lat. Usunięcie zagrażających drzew wiązałoby się ze zbyt dużą ingerencją w drzewostan rezerwatu i byłoby sprzeczne z celami ochrony, dla których powołany został rezerwat.

W związku z tym, Nadleśnictwo Kalisz zdecydowało się na zamknięcie ścieżki dydaktycznej i wprowadzenie zakazu wstępu do rezerwatu

Zakaz wstępu do lasu wprowadzony został Zarządzeniem nr 1  Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia  okresowego zakazu  wstępu do rezerwatu Olbina.

Zakaz wstępu do rezerwatu obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku do odwołania.