Lista aktualności Lista aktualności

Pożary lasów

Decyzją nr 20  Dyrektora RDLP w Poznaniu z dnia 26 marca 2018 r. informujemy, że z dniem 29 marca br. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu rozpoczynamy akcję bezpośrednią z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 

Polskie lasy ze względu na przewagę gatunków iglastych, zwłaszcza sosny, należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Aż 9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie. Tylko niektóre wybuchają w sposób naturalny, np. od uderzenia pioruna. Reszta jest skutkiem nieodpowiedzialnego zachowania ludzi, np. rozpalania ognisk podczas suszy, czy wypalania traw w pobliżu obszarów leśnych. Niekiedy las płonie, ponieważ ktoś celowo go podpalił.

 

 Od 1 marca do 30 września w jednostkach Lasów Państwowych w sześćdziesięciu strefach prognostycznych, wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o godzinie 9.00 i 13.00 określa się stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL).

 

 Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) określa się na podstawie następujących parametrów:

*wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku (40-60 lat), rosnącym na siedlisku boru świeżego (Bśw),
*wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu,

*współczynnika opadowego, ustalonego na podstawie dobowej sumy opadów atmosferycznych, korygującego stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL).

 

Metoda wyróżnia cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasów, w zależności od progów wilgotności powietrza i ściółki:

 

    0. stopień zagrożenia pożarowego – brak zagrożenia;

    1. stopień zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie;

    2. stopień zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie;

    3. stopień zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie.

 

Teren Nadleśnictwa Kalisz należy do strefy 9_F.

 

W sytuacji, gdy zagrożenie pożarowe jest duże i przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%, Nadleśniczy ma prawo wprowadzić  okresowy zakaz wstępu do lasu, w celu zminimalizowania ryzyka pożaru i z myślą o bezpieczeństwie ludzi.

 

Może zdarzyć się, że podczas leśnej wędrówki zauważymy pożar lasu. Co wtedy robić?
-  Pomyśl gdzie jesteś, by podać prawdziwą lokalizację pożaru.

- Zadzwoń do straży pożarnej pod numery 998 lub 112 i możliwie najdokładniej powiedz gdzie się pali.

- Jeśli znasz numer do Nadleśnictwa powiadom również nas o pożarze.

- Nie próbuj gasić ognia na własną rękę, bo przez przypadek możesz go jeszcze mocniej rozniecić.

- Niezwłocznie udaj się w bezpieczne miejsce, poza teren leśny i pod żadnym pozorem nie wchodź do lasu.

 - Ostrzeż inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie jeśli widzisz, że nieświadomie kierują się w stronę pożaru.