Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa

Od 1 marca trwa w lasach tzw. bezpośrednia akcja przeciwpożarowa. Jest to czas
w którym prowadzony jest szczególny monitoring obszarów leśnych pod kątem zagrożenia pożarowego. Na czas akcji bezpośredniej w Nadleśnictwie Kalisz organizowany jest punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), gdzie za pośrednictwem kamer wizyjnych stałej obserwacji podlegają lasy naszego nadleśnictwa. Podstawowym zadaniem takiego punktu jest uważne obserwowanie obszarów leśnych będących w zasięgu widoczności obserwatora.

Każdy pożar to strata nie tylko ekonomiczna, ale przede wszystkim przyrodnicza. Ekosystemy leśne objęte pożarami są w najbliższym czasie szczególnie osłabione
i podatne na szkodniki, a przywrócenie naturalnego obiegu materii zajmie kilkaset lat. Filarem systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach jest współpraca leśników ze strażą pożarną, a także samolotami gaśniczymi będącymi w stałej gotowości. Stały dozór ale również pomoc w szybkim dotarciu na miejsce zdarzenia okazuję się niezbędne. Dzięki takiej dobrej współpracy i szybkim działaniu pożary zwykle są niewielkie i nie przekraczają powierzchni kilku arów jest to czynnikiem dużej wagi jaką przywiązujemy do zabezpieczenia przeciwpożarowego. W Lasach Państwowych widoczny jest stały rozwój infrastruktury- dostrzegalni, wież ppoż. czy samej technologii.  Kiedyś pracę tą musieli wykonać ludzie spędzając cały okres letni na wysokości 40m nad ziemią wypatrując z dostrzegalni źródeł pożaru. Dziś w dobie cyfryzacji leśnicy chętnie sięgają po nowinki techniczne. Miejscem takiej inwestycji jest również Nadleśnictwo Kalisz, gdzie w roku bieżącym w miejscowości Pieczyska
w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych
z pożarami lasów” wybudowano maszt o przestrzennej konstrukcji kratowej o całkowitej wysokość 49,5 m.

W ramach zabezpieczenia lasów w ostatnich dniach odbyły się również dwukrotnie ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowych Straży Pożarnych oraz Służby Leśnej. Ćwiczenia dotyczyły taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów lasów, organizację punktu czerpania wody i dostarczaniu jej na duże odległości. W manewrach udział wzięło prawie 150 druhów strażaków(15 zastępów) oraz leśnicy Nadleśnictwa Kalisz.

Należy pamiętać że sprawcą większość pożarów lasu są ludzie. Nasza nieostrożność i nieuwaga mogą doprowadzić do tragedii, dlatego w tym okresie roku należy zachować szczególną czujność.